PROWADZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE

Świadczymy pomocnicze działania zakupowe na rzecz zamawiającego: przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomoc w wyborze trybu, wsparcie komisji przetargowej (doradztwo). Kompleksowa obsługa zamówień publicznych.

Sporządzanie dokumentacji przetargowej (SWZ, projekt umowy itp.), korespondencja z wykonawcami (zapytania, wezwania, odpowiedzi na pytania wykonawców). Przygotowujemy projekty pism, doradzamy zamawiającym w zakresie formalnoprawnym.

Sporządzanie i aktualizacja regulaminów udzielania zamówień publicznych i innych aktów wewnętrznych związanych z działaniami zakupowymi. Prowadzimy szkolenia zamknięte dla pracowników i kadry zarządzającej zamawiającego.