REALIZACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Proces realizacji Zamówienia Publicznego niejednokrotnie prowadzi do sporów między wykonawcami i zamawiającymi, dotyczących wykonania umowy, naliczenia kar umownych i powstania roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi. Kancelaria reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania uczestnicząc w negocjacjach z zamawiającymi i wykonawcami, z głosem doradczym, przygotowuje wzory ugód. W przypadku gdy pojawia się konieczność zmiany umowy w zamówieniach publicznych, świadczymy doradztwo prawne, przygotowujemy i opiniujemy projekty aneksów. Pomagamy sporządzić wniosek o waloryzację umowy w zamówieniach publicznych. 

Kancelaria wspiera zamawiających podczas kontroli z Urzędu Zamówień Publicznych i innych instytucji.