Zamówienia Publiczne

Oferta Obsługi Zamówień Publicznych

Oferta obsługi prawa zamówień publicznych skierowana jest do podmiotów, które chcą wziąć udział w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez zamawiających publicznych. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zamawiający publiczni są zobowiązani do prowadzenia postępowań przetargowych w sposób jawny, przejrzysty i uczciwy, zapewniając równe traktowanie wszystkich oferentów i przestrzegając obowiązujących przepisów.

Kancelaria Radcy Prawnego Bożeny Starzewskiej może zaoferować kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych, co obejmuje m.in.:

Kompleksowa obsługa prawa zamówień publicznych pozwala na skuteczne i zgodne z prawem uczestnictwo w postępowaniach przetargowych oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów prawnych w trakcie realizacji zamówienia publicznego.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY